Duurzaamheid in standbouw. Waar te beginnen?

Rick Westenenk
11-07-2021
Al sinds de jaren ’80 is de ecologische voetafdruk van de mens groter dan de capaciteit van de aarde om deze aan te vullen. Een aanzet tot duurzaamheid is dus van groot belang. De evenementenbranche heeft van nature een grote ecologische footprint. Bij KOPexpo zijn we ons ervan bewust dat we actie moeten ondernemen om duurzamer te ondernemen. Maar ook om collega's en klanten bewuster te maken. Waar kan je als standbouwer beginnen?
 
In de periode 2010-2020 groeide de wereldbevolking jaarlijks met 1,1% terwijl het bruto nationaal product met 4,4% toenam. Het aanbod van natuurlijke grondstoffen kan deze vraag niet bijhouden. Inmiddels kunnen bedrijven zich dus niet meer veroorloven om geen aandacht aan te besteden aan hun omgang met grondstoffen.
 
De eventsector blijft groeien, maar de inzet op een toekomstbestendige standbouw blijft achter. Op de laatste beursdag wordt veel weggegooid en hergebruik van stand elementen kan stukken beter. De uitdaging schuilt in het opschalen van circulaire en duurzame stands. Van de exposant eist dit een andere manier van denken. Door na te denken over materialen die gebruikt worden en grondstoffen die weggegooid worden na een beurs, kunnen nieuwe richtingen uitgestippeld worden.
 

Wat kan je als standbouwer doen?

Een duurzame standbouwer heeft het besparen van materiaal, tijd en energie hoog in het vaandel staan. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.
 

1. Stippel de gewenste verandering uit.

Voor de hand liggend, maar cruciaal. De gewenste verandering dient uitgestippeld te worden om het op lange termijn vol te houden. Veel mensen willen het, weinig mensen lukt het. Maatregelen voor het verduurzamen van je projecten dienen dus met mate, verstandig ingezet te worden. Hoe concreter en specifieker de intenties geformuleerd worden (inclusief wie wat wanneer gaat doen) des te groter de kans is dat de intenties worden omarmd en uitgevoerd.

 

2. Hergebruik materialen! Zorg voor opslag.

Een duurzaam voordeel is wanneer je als standbouwer naast de realisatie en opbouw van een stand, ook meteen de opslag verzorgt. Zo hoeft er voor een volgende beurs geen compleet nieuwe stand gebouwd te worden, maar kunnen materialen (desnoods met eventuele aanpassingen) herbruikt worden.
 

3. Faciliteer en motiveer duurzaam gedrag intern

Verder moet duurzaam gedrag gefaciliteerd worden. Als mensen keuzes maken, zijn ze geneigd zich vooral te richten op het hier en nu, en minder op de toekomst. Om verandering op de lange termijn teweeg te brengen moeten keuzes en bewustwording omtrent duurzaam werken gefaciliteerd en gedragen worden door het management. Kortom: alle kennis en middelen moeten beschikbaar worden gemaakt om korte termijn keuzes van werknemers positief te beïnvloeden.
 

4. Deel kennis over duurzame alternatieven met klanten

Stel eens duurzame alternatieven voor materialen voor of bespreek hoe je (extra) transport kunt minimaliseren. Maak het concreet: het is belangrijk dat er bij iedere keuze goed onderbouwd wordt wat het oplevert voor de klant. Als zij het belang zien voor de natuur en/of hun organisatie dan zullen zij sneller bereid zijn om betere keuzes te maken.
 

5. Stel realistische doelen

Hoe duurzaam is duurzaam? De beurzen- en evenementenbranche zal nooit honderd procent duurzaam zijn. Het blijft een proces waarbij men steeds probeert de inwerking op het milieu te verminderen of bij te dragen aan sociale thema’s. Wees als bedrijf hier bewust van. Probeer zo duurzaam mogelijk te opereren en hecht waarde aan iedere stap die je zet.
 

6. Ook de kleine beetjes helpen!

Al snel voelt het dat klimaatverandering te groot en te abstract is waardoor het gevoel ontstaat dat jouw eigen acties om duurzamer te werken weinig uitrichten, maar bedenk goed: juist deze acties zijn van groot belang. Samen kunnen we echt een verschil maken!
 
Kortom, om klimaatverandering te minimaliseren en rond te kunnen komen met de grondstoffen op deze planeet zal het gedrag van mensen moeten veranderen. Eerst moet men bewust worden van de keuzes die er op ieder moment van de dag genomen worden. Bij alle dingen die automatisch gedaan worden moet er plotseling nagedacht worden. Dit is een verandering die tijd en moeite kost om aan te leren. Toch zijn deze veranderingen noodzakelijk voor de toekomst van onze branche en de toekomstige generaties.
 

Weten hoe we samen het verschil kunnen maken in duurzame standbouw? Wij staan graag voor je klaar met advies, ideeën en goede koffie!

Vond je dit artikel interessant?

Laat je e-mail achter en ontvang een update als wij een iets nieuws plaatsen.

Rick Westenenk
Door Rick Westenenk

Meer weten over de medewerkers bij KOPexpo? Bekijk de teampagina. 

Bekijk het team Bekijk ons team

Ook interessant voor jou